temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Fakta om:

Storskarv

Vitenskapelig navn:

Phalacrocorax carbo

FOTO : ANNE KARI NORLAND

Kjennetegn

En stor fugl med lang, tykk hals. Hodet kileformet, kraftig nebb med krok ytterst. Overveiende svart, men hos ungfugler har undersiden varierende innslag av lyst. Svømmer med kroppen lavt i vannet og nebbet pekende oppover. Sitter ofte på stolper og skjær med utstrakte vinger

Hva spiser den? Fisk forskjellige arter
Hvor er den? Den atlantiske storskarven hekker i Norge fra Møre og nordover. Kan også hekke ved innsjøer. Dette gjelder særlig underarten mellomskarv som de senere årene blitt mer vanlig også i Norge
Hekkebiologi Den atlantiske storskarven hekker i kolonier på klippehyller og skjær. Mellomskarv hekker også i kolonier, men reiret legges gjerne i trær
Når er den her? Storskarven er blitt mer og mer vanlig å se i innlandet. Ved Østensjøvannet sees den nå årvisst både vår og høst, av og til også om sommeren
Annet Storskarven er en av fugleverdenens kosmopolitter og den finnes hekkende i alle verdensdeler

Tilbake til totallisten