temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Fakta om:

SVARTHALSDYKKER

Vitenskapelig navn:

Podiceps nigricollis    

Foto: Ketil Knudsen

 

Kjennetegn En ganske liten dykker, vesentlig mindre enn toppdykker. Svart issetopp og lite, svakt oppadbøyd nebb. I sommerdrakt svart hals og svart overside og med brun kroppside. Hodet er også svart, med lysegule viftefjær på hodesiden
Hva spiser den? Småfisk og vanndyr
Hvor er den? Østlig utbredelse, relativt vanlig i Finland og Sverige. Meget sjelden i Norge, kun et par hekkefunn. Trekker til V- og S-Europa om vinteren
Hekkebiologi Hekker i grunne, vegetasjonsrike innsjøer i lavlandet. Ofte i små kolonier sammen med hettemåke og terner
Når er den her? Meget sjelden gjest ved Østensjøvannet. Eneste sikre observasjon er en voksen fugl (2K+) i mai 1986 
Annet Umiskjennelig i sommerdrakt, i overgangsdrakt kan den forveksles med den litt større horndykkeren

Tilbake til totallisten