temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Fakta om:

SVARTSPETT

Vitenskapelig navn:

Dryocopus martius

FOTO : LARS LINDLAND

 

Kjennetegn Vår største hakkespett, på størrelse med kråke. Helt svart og hannen med helt rød isse, hunnen med rød flekk på bak-issen. Hvitaktige øyne  
Hva spiser den? Maur og forskjellige tre-borende insekter
Hvor er den? Lever i bar- og blandingsskog. Vid utbredelse i Europa, i Norge vanligst på Østlandet og Sørlandet
Hekkebiologi Huleruger. De 3-6 eggene legges i midten av april og klekkes allerede etter 12 dager
Når er den her? Standfugl. Kan ikke sies å være veldig ofte observert ved Østensjøvannet, men hekker i nærområdet og kan sees og høres de fleste tider av året 
Annet En nøkkelart i skogens fuglesamfunn. Forlatte rugehull er reirplass for mange andre fuglearter og også pattedyrarter. Et annet, gammelt navn på svartspett er gjertrudsfugl. På folkemunne varslet gjertrudsfuglens skrik at det ville komme regn

Tilbake til totallisten