temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Fakta om:

TÅRNFALK

Vitenskapelig navn:

Falco tinnuncculus

Foto: Ellen Askum

Kjennetegn Middels stor falk med lange vinger og lang stjert, Stiller ofte (se bildet) med hengende stjert utfelt i vifte. Kan forveksles med spurvehauk, men tårnfalkens manglene glideflukt avslører arten
Hva spiser den? Smågnagere og insekter
Hvor er den? Sees i åpent landskap. Langs motorveier i kulturlandskap med nærhet til skogholt.
Hekkebiologi Reir i trær, ofte i gamle kråkereir, men også i trehull, hulrom og nisjer i bygninger. Egglegging i mai – juni. 28 dagers rugetid.
Når er den her? Mars –april til august – oktober.
Annet Bortsett fra 2015/ 2016 er den observert så å si årlig på 2000-tallet

Tilbake til totallisten