temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Fakta om:

TJELD

Vitenskapelig navn:

Haematopus ostralegus                 

FOTO : ELLEN ASKUM

 

Kjennetegn Se foto. Kalt strandskjære i Sverige. Langt rett oransjerødt nebb    
Hva spiser den? Muslinger, børstemark, krepsdyr, insekter, meitemark
Hvor er den? Vanlig langs hele kysten. Hekker også i innlandet
Hekkebiologi Først og fremst i skjærgården. Reiret – en grunn fordypning i sand, grus eller på en ren gressbunn på kultivert mark. 2 – 4 egg som ruges i 24 – 27 døgn. Begge foreldre ruger, men hunnen mest ivrig. Ungene forlater redet etter 1-3 døgn. Flyr etter 4 uker.
Når er den her? Ved hekkeplassene i februar/mars , Trekker sørover fra slutter av juli – oktober. De fleste drar i august – september.
Annet Sjelden gjest ved Østensjøvannet.

Tilbake til totallisten