temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

ARBEIDER VED ØSTENSJØVANNET

Friluftsetaten har endelig igangsatt den lenge etterlengtede opprustingen av turveiene i området. Arbeidet vil først og fremst innebære en generell opprusting i form av at det legges nytt toppdekke de fleste steder. I tillegg vil det bli utført grundigere arbeid i området ved Bølerbekkens utløp, nord for Smedbergbekkens utløp, der Ulsrudbekken krysser turveien og i nordenden av vannet langs Østensjøveien. Videre vil en del lysstolper og informasjonsskilt som står skjevt bli rettet opp.

Videre er det nå klart at Langerudbekken som til nå har gått i rør langs Merkantilfeltet (mellom Bakkehavn og Bogerudmyra) vil bli åpnet. Friluftsetaten har varslet at arbeidene igangsettes i november 2004.

Grøfting ved Østensjøvannet, seinhøsten 2004

Mange vil også ha registrert at det i området mellom transformatorstasjonen i Plogveien og Abildsø gård er foretatt en inngjerding av en del områder. Dette er gjort i samarbeid mellom Friluftsetaten, Abildsø gård og Østensjøvannets Venner med sikte på å bruke beiting som virkemiddel for å gjenskape og holde vedlike kulturlandskapet.

Folk fra både Abildsø gård, Friluftsetaten og Østensjøvannets Venner er for tiden engasjert i ryddearbeid der uønsket vegetasjon fjernes i engområder og rundt kulturminner.

Vi håper tiltakene vil være bidragende faktorer både til biologisk mangfold og bedrede opplevelsesmuligheter i vårt område.

Vi trenger stadig hjelpende hender i det frivillige arbeidet. Er du villig til selv å ta i et tak i vårt arbeid er du velkommen til å kontakte oss.