temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Rehabiliteringen av bredden

Flommen i år 2000 forsterket voldsomt erosjonen av bredden langs Østensjøvannet. I løpet av 2001 gjøres et forsøk på å stoppe denne trenden der vi mister mer av plenområdene rundt vannet(foto: Audun Brekke)

Arbeidet er nå igang, og to prøvefelter er igangsatt (primo august 2001). Det ene befinner seg ved utløpet av Bølerbekken og det andre i sydenden, ved hovedbroen.

Bølerbekkens utløp, resaureringsarbeide

Ved utløpet av Bølerbekken er det lagt ut ruller med jordfyllte ruller med vevd bast.

bastteppe

Disse danner den nye bredden.

ny bredd

I sonen mellom rullene og den nåværende bredden fylles det på med jord og frø.

bunter med planter med fyllmasse bak

Rullenes tyngde og størrelse skal danne grunnlaget for etablering av den nye bredden. Basten går i oppløsning når plantene har fått feste.

jord i bunter, danner ny bredd

Borte ved broen i sydenden kan vi se matter med ferdig vegetasjon.

bastmatter med utviklede planter på, til vegetasjonbevaring

Her har plantene godt utviklede rotsystemer og vi ser også at basten er i ferd med å brytes ned. Disse mattene kan legges på fyllinger og ny bredder, og bidrar med å holde på vegetasjonen.

røttene har tatt over for basten som bindemiddel