temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Publikumsbrygge ved vannet

På vestsiden av Østensjøvannet, like ved broen i syd, gjenoppstår nå publikumsbrygga. På tuftene av den gamle brygga på over 70 meter, som ved en feiltagelse ble revet for 10-15 år siden, bygger Østensjøvannets Venner og Norges Miljøvernforbund opp igjen ny brygge på ca. 40 meter.

byggearbeid av brygge i sørenden

Brygga bygges med malmfuru fra Røros, uten impregnering. Prosjektet er godkjent av Fylkesmannens miljøvernavdeling og finansiert ved bevilgning fra Byrådet og Manglerud bydel. Arbeidet utføres på dugnad.

Spikerslagene og tilpasning av fundamentet på de gamle stokkene som fortsatt står solid ned i vannet, ble utført av kyndige medlemmer i Østensjøvannet Venner, mens gulvbordene på brygga legges på av en gruppe elever ved Abildsø skole. Skolen fant ut at dette var et prosjektarbeid som kunne gi økt tilhørighet og engasjement i distriktet.

Om vinteren vil trolig brygga kanalisere trafikken vekk fra våtmarka fordi det kan bli et velegnet sted til å ta på seg skøyter. Konsekvensen er færre tråkk og reduserte antall stier gjennom takrørskogen.

I tillegg vil brygga avlaste det nye anlegget på Bogerudmyra, slik at slitasjen der antakelig blir mindre.

byggearbeid av brygge i sørenden

Brygga vil gi alle som er glad i en tur rundt vannet muligheter for enda mer nærkontakt med fuglelivet. Går alt etter planen vil brygga stå ferdig til påske.