sothøna-logo

velkomstbanner

 

 

 

 

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

VÅTMARKSSENTERET

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

FUGLENES DAG SØNDAG 29. MAI FRA KL. 1100 VED ØSTENSJØVANNET

 

Østensjøvannets Venner og Norsk Ornitologisk Forening, Oslo og Akershus, i samarbeid med Østensjø Husflidslag, arrangerer Fuglenes dag på vestsiden av vannet, ikke langt fra fugleskjulet. Det vil bl.a. være demonstrasjon av ringmerking av fugl, guidede fugleturer, fordrag, barneaktiviteter og servering. Dagen avsluttes med fuglekino kl. 1630. Se program på våre facebooksider eller http://nofoa.no/fuglenesdag

 

 

Fugleturer 16. mai

NORSK ORNITOLOGISK FORENING, AVD OSLO OG AKERSHUS OG ØSTESJØVANNET VÅTMARKSSENTER/ØSTENSJØVANNETS VENNER ARRANGERTE TO FUGLETURER VED ØSTENSJØVANNET. "BIRDLIFE PRO" tur kl. 0500 - 0900 med 19 deltakere og en familietur fra kl. 1000 - 1200 med et høyt antall deltakere. 19 deltakere på den første turen må sies å være meget god deltakelse i en langhelg der mange reiser ut av byen. I tillegg er det ikke lett å komme opp så tidlig.

57 ARTER BLE SETT.

Turdeltakerne fra "birdlife pro" tur lytter til kjernebiterens sang.
Foto: Håkan Billing.

 

Rusken er i gang!

Ruskengeneral Jan Hauger ønsker 4. trinn på Østensjø skole velkommen til årets ruskenaksjon.

 

Elever fra 4. klassetrinn på Østensjø skole startet ruskenaksjonen 2016 med besøk av ruskengeneral Jan Hauger fra Oslo kommune til høyre, Lise Johansen og Amund Kveim fra Østensjøvannets Venner. Ingen tvil om engasjement og iver etter å starte oppryddingen!  (Publ. 04.05.2016)

Gulveis

På vestsiden av Østensjøvannet blomstrer i år gulveisen samtidig med hvitveisen! (Publ. 01.05.2016)

Vellykket humlekassesnekring på Bakkehavn.

Hele Norges humleekspert, Atle Mjelde, besøkte oss for tredje gang. Alltid like engasjert og interessant å høre på. De besøkende lærte om humler og humlekassebygging, ikke minst hvordan man lager en god kasse til humlene. I det ustabile været kom 70 personer som svingte hammerene og produserte humlekasser. Over halvparten av de besøkende var barn. Mjelde hjalp omtrent alle med å lage skikkelige bol inne i kassene. Kassene ble fylt med tørket, plenklipt gress, og selve bolet ble kledd med fettet vatt. Medlemmer av Dugnadsgjengen og fra styret i Østensjøvannets Venner utgjorde funksjonærstammen. (Publ. 24.04.2016)

 

 

Den nye turveien åpnet

Forbindelsen mellom fugleskjulet og turveien er etablert

Etter arbeidstid torsdag 21. april ble anleggsgjerdene for bruk av turveien ved Abildsøfeltet fjernet. Traseen til den gamle veien er avstengt med parkgjerde. Her skal området føres tilbake til våtmark og ingen ferdsel tillatt. Forbindelsen mellom fugleskjulet og den nye turveien er etablert. (Publ. 24.04.2016).

 

 

I sør er anleggsgjerdet åpnet. Parkgjerdet skal hindre ferdsel i våtmarka på området for den gamle veitraseen.

Turveien snart ferdig

I løpet av uke 16 blir den nye veien ved Abildsøfeltet ferdig. Nå legges det siste fine gruslaget på toppen av veidekket.

(Publ. 19.04.2016)

 

Vårtegn

Hestehoven i blomst langs turveien på Østsiden av Østensjøvannet. (Publ. 10.04.2016)

Rensedammen

Langerudbekken rensepark består av flere dammer. Eterfabrikken i bakgrunnen.

Langerudbekken rensepark har fått tilført bra med vann etter regnværet de siste dagene. Dammene i renseparken er både fordrøynings- og sedimentteringsdammer. (Publ. 10.04.2016).

Utbedring av turveien ved Bogerudmyra

Turveien ved Bogerudmyra er bygd opp og får et fint dekke.

Prosjektet for rehabilitering av Langerudbekken rensepark omfatter også utbedring av turveien. Veien bygges opp og veigrøft er gravd ut på vestsiden. Når vannstanden er høy vil grøften fylles med vann som ledes sørover mot fangdammen like før turveibroa. Anleggsgartnermester Løvold AS står for arbeidet etter oppdrag fra Bymiljøetaten.

Arbeidet med veien avsluttes i løpet av uke 14.

(Publ. 05.04.2016).

Flott innsats av elever fra Østensjø skole

Elever fra Østensjø skole lemper høymol og skudd fra fjorårets sesong på tilhenger for bortkjøring.

Elever fra 6a og 6b på Østensjø skole fjernet høymol og fjorårsskudd  fra Bekkasinmyra mandag 4. april. Når beitedyrene kommer er det viktig at det kun er friske skudd og vekster på Bekkasinmyra. Gamle vekster vil dyrene ikke ha. (Publ. 05.04.2016)

 

Langerudbekken rensepark rehabilitert

Langerudbekken rensepark etter reahbiliteringen i mars 2016.

Langerudbekken ble bygd som rensepark i 2005. Rehabiliteringen ble ferdig i slutten av mars 2016. Sedimenter er fjernet og tersklene er forsterket. Renseeffekten skal nå være mye bedre. Det mørkere feltet til høyre på bildet er en ny grunn flomdam som vil bli fylt med vann ved stor nedbør. Vannet fra første rensedam renner over og inn i flomdammen. (Publ. 02.04.2016).

 

Fugleskjulet midlertidig stengt

Adkomsten til fugleskjulet vil være stengt frem til midten av april.

Fugleskjulet er midlertidig stengt. Det skyldes omleggingen til ny vei. Vann i grunnen som legger seg over den nye turveien kombinert med høy vannstand i Østensjøvannet gjør gjør at arbeidet går saktere og fremkommeligheten for entreprnøren svært klinete. Den nye turveien må stedvis heves noe og gjenfylling av den gamle turveien er under arbeid. Bymiljøetaten melder at den nye turveien forhåpentligvis vil bli åpnet i løpet av uke 15. (Publ. 01.04.2016).

Ny vei og ny våtmark

Folk fra entreprenøren Østlandske Vei og Betong er i ferd med å sette opp plankegjerde.

Det settes nå opp plankegjerde der den eksisterende veien møter den nye veien i sør. Veitraseen til den gamle veien og området ned mot vannet omdannes til våtmark ved at det eneklte steder legges kokosfibermatter med ferdig dyrket våtmarksvegetasjon. Et fuglegjerde ut mot vannet er også under oppføring. Det forventes at den nye veien vi bli ferdigstilt midt i april. Mye vann i grunnen har ført til noe forsinkelse arbeidet. (Publ. 30.03.2016).

 

Fugleskjulet bak anleggsgjerdet

I forbindelse med omlegging av turveien på vestsiden av Østensjøvannet er adkomst til fugleskjulet delvis sperret.

Anleggsgjerdet på vestsiden av vannet er i forbindelse med omlegging av turveien midlertidig flyttet slik at det ikke er direkte adkomst til fugleskjulet. Dersom man likevel ønsker å komme ut på fugleskjulet. hold til venstre for gjedet. Ikke tråkk lenger enn absolutt nødvendig ut i gresset. Gå samme vei tilbake. Ikke forsøk å gå i våtmarka på hverken den gamle eller nye veien. Bruk den anviste trase på plakatene. (Publ. 24.03.2016).

 

Bortkjøring av flis og kvist

Traktor med grab tok store jafs av kvisthaugen.

 

Tungt redskap ble satt inn på dugnaden 15. mars. Statens Naturoppsyn stilte med solid trekkraft da flishaugene ved lekeplassen ble kjørt vekk. Traktor med solid grab fra Abildsø gård gjorde pålessing enklere. Fristen for bruk av forstyrrende redskap i miljøparken løper snart ut samtidig som våren kom med rekordhøye temperaturer. (Publ. 15.03.2016)

Solid tipphenger ble brukt for å lette lossingen av flisen. Egil fra Statens Naturoppsyn jevner flisen for å få mer på lasset.

 

På området vest på Bogerudmyra var oppgaven å kjøre vekk kvist.

Flomdammen i Langerudbekken

 

Flomdammen utformes. Staven for lasermåling holdes av Ole Jonny Delerud og i gravemaskinen Håkon Svarstad, begge fra Løvold AS.

 

Rehabilitering av Langerubekken rensepark omfatter bl.a. bygging av en flomdam som skal ta unna vann ved sterk nedbør. Det er anleggsgartnermester Løvold AS som står for arbeidet i marken etter oppdrag fra Bymiljøetaten. Med GPS og laser måles koordinater og høyder med stor presisjon. Ikke minst gravemaskinen må styres med stø hånd. Marginene er små. Vannet skal renne i riktig retning ved ulike nivåer. Derfor må den skråne litt mot utløpet i retning turveibroen. (Publ. 15.03.2016).

 

Langerudbekken rensepark rehabiliteres

Gravemaskinen fjerner sedimenter fra den nordlige sedimenteringsdam. Østensjøbroen i bakgrunnen.

Bymiljøetaten rehabiliterer nå Langerudbekken rensepark. Formålet er å øke renseeffekten av vannet som renner ut i kanalen mot Østensjøvannet. Sedimenter fjernes, tersklene mellom sedimenteringsdammene forsterkes og lekkasjer stanses. En flomdam skal etableres for å regulere vannmengden ved sterk nedbør. Tiltaket skal også bedre fremkommeligheten på turveien på vestsiden av kanalen ved Bogerudmyra. Risikoen fra oversvømmelser vil reduseres. Renseparken ble offisielt åpnet i august 2005. Arbeidet skal være ferdig rundt 1. april. (Publ. 08.03.2016).

 

Fuglekasser under hammeren

 

Olav (3) slår i den siste spikeren mens Kjell Maalø fra Østensjøvannets Venner holder fuglekassen fast.

På Østensjøvannet våtmarssenteret, Bakkehavn, søndag 6. mars ble det snekret fuglekasser i stor stil. For 50 kroner kassen fikk hver snekker med seg sin egen kasse. Trolig blir det stort boligtlbud for nærområdets fugler til hekketiden. Østensjøvannets Venner stilte med hjelpesnekkere. (Publ. 06.03.2016)

Kværning

Kvistmaskinen i virksomhet rett vest for lekeplassen.

 

Dugnadsgjengen til Østensjøvannets Venner fortsatte tirsdag 1. mars med kverning av kvist som er ryddet i miljøparken. Kvisten ble hentet fra deponier langs turveiene. I alt 19 deltakere tok del i arbeidet som utføres etter opdrag fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus. (Publ. 2.3.2016).

 

 

Kvist ble hentet fra deponier langs turveien. Her fra østsiden av Bogerudmyra og kjørt frem til kvistmaskinen på oppsamlingsstedet.

 

Nyveien

 

Utsjakting av veitraseen er tydelig. Til venstre Østensjøvannet og den gamle veien som skal tilbakeføres som våtmark.

Omlegging av turveien på vestssiden fremstår nå klart i terrenget. Selve traseen er gravd ut, duk legges ned og knuste steinmaterialer av pukk og kult legges oppå som bærelag. Overskuddsmassene av jord er transportert til godkjent tipp på anlegget. De fremtrer som tydelige hauger på området. Alle steinmaterialer er tilkjørt. Stikkrenner er lagt fra drensgrøfter til Østensjøvannet. (Publ. 28.02.2016).

 

DUGNAD PÅ LAND

Mye vann på isen gjorde at dugnadsgjengen valgte å utføre alt arbeid på land tirsdag 9. februar. Vi kvernet det meste av haugen ved lekeplassen. I tillegg startet vi på å lage siktlinjer mot Bogerudmyra og Klopptjern fra utsiktsplass i Bogerudskogen. Hilsen dugnadsgjengen.

"Hull" i gjerde

Vi får tro at det var vindkastene fra "Tor" som på kvelden fredag 29. januar fikk store deler av sperregjerdene rundt turveianlegget ved Abildsøfeltet til å falle. Dermed var det åpent fra alle kanter for turvandrere som ikke visste om de var på utsiden eller innsiden av sperringene. (Publ. 31.01.2016).

 

Grunnlaget for den nye turveien er lagt på et kort strekk, nok til at noen tok den i bruk. Samtidig var det stor trafikk på den gamle veien nærmere vannet.

 

Forvirringen var stor når noen plutselig møtte gjerdet og måtte ut på isen for å komme videre.

 

Øyrydding utført

Rydding av øya sør for Bølerbekkens utløp ble avsluttet tirsdag 26. januar av dugnadsgjengen i Østensjøvannets Venner. I tillegg til at det burde bli en god hekkeplass for hettemåker er det nå fri sikt fra turveien over vannet mot vest. (Publ. 26.01.2016).

Stokker og kvist ble fraktet fra øya for videre behandling.

Kvistkutteren mates med kvist trukket inn fra øya rett utenfor. Den store kvisthaugen ved turveien vil det trolig ta et par tirsdager før den er vekk.

 

Bak trerekken

Det er bak trerekken langs den gamle turveien mot Abildsøfeltet det nå foregår. Her opparbeider maskiner fra Østlandske Vei og Betong den nye turveien.

 

Sørfra møter man anleggsgjerdet ved Abildsøfeltet. Til høyre for trerekken går den gamle turveien, til venstre opparbeides den nye turveien.

 

Opparbeiding av fundamentet til den nye veien på vestsiden av trerekken. (Publ. 25.01.2016).

 

Turveien legges om

Fra riggplassen ved enden av Smedbergveien og ned til der den nye turveien skal anlegges ble det lagt ut filt før jord og grusmasser ble tilkjørt og jevnet ut.

Østlandske Vei og Betong er entreprenøren til Bymiljøetaten ved omlegging av turveien på vestsiden av Østensjøvannet. Riggen er etablert og arbeidene startet mandag 18. januar. (Publ. 18.01.2016).

 

Plakaten gir orientering om bakgrunnen for omleggingen.

 

På plakaten gis det orientering om bakgrunnen til omleggingen. Det er store erosjonsskader på våtmark, bredd og turvei på vestsiden av Østensjøvannet ved Abildsøfeltet. Turveien her må derfor flyttes lenger inn samtidig som vi skal rehabilitere området langs bredden. Målet er å stanse erosjon, gjenskape våtmark og legge til rette for fortsatt stort biologisk mangfold. Samtidig får vi en ny fin turvei med sikt mot vannet.

I byggeperioden må man gå via Abildsø klubbhus.

 

Plakaten gir anvisning om ny turvei.

I byggeperioden vil man måtte gå via Abildsø klubbhus.

 

Den nye turveien er stukket ut og markert med orange striper i terrenget. Her fra fugleskjulet ved turveikrysset.

 

Her kommer den nye turveien inn på den gamle veien. Omleggingen omfatter derfor veistykket fra fugleskjulet til avslutningen av trerekken.

Tilførselsveien ved turveien fra fugleskjulet til riggplassen anlegges.

 

Øyrydding 2

Øya syd for Bølerbekken (rett vest for lekeplassen) ryddes etter oppdrag av Fylkesmannen av dugnadsgjengen til Østensjøvannets Venner. Øyrydding fortsatte tirsdag 12. januar.

 

Lise M. Johansen med to stokker godt festet til tømmersaks.

 

Kvist er som å bære staur, den spriker til alle kanter.

 

 

Abildsø skole, klasse 8C hadde utetime i kroppsøving og fikk anledning til å trekke kvist som ble lagt i den stadig voksende kvisthaugen.

(Publ. 12.01.2016.)

 

Øyrydding

Et bjerketre faller for motorsaga på øya syd for Bølerbekken.

Øya syd for Bølerbekken (rett vest for lekeplassen) ryddes av dugnadsgjengen til Østensjøvannets Venner for å gi fuglearter som foretrekker åpne hekkeplasser bedre forhold. Hettemåka er en slik art. Den er svært viktig ved Østensjøvannet da den beskytter andre arter som toppand, toppdykker, sivhøne og sothøne med sin aggressive adferd slik at ikke rovfugler angriper de hekkende fuglene. Ryddingen gir også bedre vekstforhold for karplanter og bedre utsikt over vannet.

 

Et bjerketre kvistes.

 

Arbeidet med å rydde øya ble påbegynt i forrige sesong, men måtte avbrytes da isen gikk opp. Nå fortsettes skjøtselsarbeidet. På den første ryddedagen fikk dugnadsgjengen hjelp fra klasse 7A på Rustad skole som tilfeldig vis kom forbi. De hjalp til med å trekke kvist fra turveien til en kvisthaug. Området er ellers adoptert av Bøler skole.

 

Grå- og svartor felles.

Det er for det meste selje på øya, men det er også større bjerketrær, gråor og litt svartor. Dersom de store trærne velter tar de med seg jordmasser slik at øya gradvis vil forsvinne.

Arbeidet utføres etter oppdrag fra Fylkesmannen i Oslo og Akerhus. (Publ. 05.01.2016).

 

Speilblankt

Turveien på vestsiden av Østensjøvannet 1. nyttårsdag var speilblank. Østsiden var noe bedre. Flere hadde vanskeligheter med å holde seg på beina. (Publ. 01.01.2016).

Godt nytt år!

Når isen ikke er trygg er gluggene i fugleskjulet et fint altenativ til å få nærkontakt med Østensjøvannet. (Publ. 01.01.2016).

 

 

English presentation (pdf)
Besøk oss på Facebook

Aktuelt:

"Østensjøvannets Venner arbeider for vern og forsvarlig skjøtsel av Østensjøvannet med omkringliggende natur- og kulturlandskap, herunder Østensjø og Abildsø gård."

Støtt oss med midler fra Grasrotandelen

 

Østensjøvannet våtmarkssenter

Østensjøvannet våtmarkssenter inviterer til to ulike opplegg; undervisningsopplegg for elever og kurs for naturfagslærere.  Temaet for undervisningsopplegget for elever er biologisk mangfold og naturopplevelse. Opplegget er tilpasset 5.-10. trinn. All informasjon om opplegget står i invitasjon for 5.-7. trinn og 8.-10. trinn. Opplegget holdes i mars, april og mai. Påmelding til toril.hasle@sabima.no.

·       Temaet for lærerkurset er å fremme læring via aktiviteter i nærnaturen. På kurset vil vi gjennomføre ulike naturleker som du kan bruke i undervisningen av dine egne elever. Lærerkurset passer for naturfagslærere på 5.-10. trinn. All informasjon om opplegget står i invitasjonen. Kurset holdes 2. mai 09.00 til14.30. Påmelding til randy@naturveiledern.no. Begge oppleggene er gratis. Vi har begrenset antall plasser, så ikke nøl med å melde dere på.

 

 

Se totallisten over de fuglearter som er sett ved vannet gjennom tidene, med faktasider og bilder til noen arter.

Årsrapport for fugler sett ved Østensjøvannet i 2015

Årsrapport for fugler sett ved Østensjøvannet i 2014