temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Fakta om:

Brushane

Vitenskapelig navn:

Philomachus pugnax    

FOTO : ANNE KARI NORLAND

 

Kjennetegn Hannen har oppreisbar, flott krage i parringstida. Lange bein og oppreist kroppsholdning. Se bilde. Oversiden er  skjelltegnet.
Hva spiser den? I sommerhalvåret er insekter (bl.a. biller og toviger inkl. larver) viktigst. Utenom hekketida er også frø en del av kosten.
Hvor er den? Vanligst hekkefugl nord i landet , men hekker også på i fjellområder i Sør-Norge.
Hekkebiologi Spesielt spill på tradisjonelle spillplasser. Hunnen plasserer reiret på en gresstue og ruger alene  de 4 eggene i 25 – 28 dager
Når er den her? Hannene trekker sørover allerede fra slutten av juni.  Hovedtrekket av hunner og ungfugler i august - september. Tilbake på hekkeplassene i mai. Sett ved Østensjøvannet både på vår- og høsttrekket.
Annet

Overvintrer i Afrika sør for Sahara. Rødlistet -”sårbar” VU (2010).

Tilbake til totallisten