temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Fakta om:

BYDUE

Vitenskapelig navn:

Columba livia  

FOTO : NINA EGEDIUS

 

Kjennetegn Bydua stammer fra klippedue. Klippedua har grå (gråblå) rygg med to kraftige svarte vingebånd. Byduene (tamduene) kan ha samme mønster, men kan også ha helt avvikende fjærdrakt. Kroppsfasongen er imidlertid den samme.
Hva spiser den? Plantekost som korn og frø
Hvor er den? Vanlig i byer og tettsteder (parker) over hele landet. Standfugl  
Hekkebiologi Klippedua hekker oftest i bratte klippevegger. Bydua helst i hulrom i tre eller i fuglekasser
Når er den her? Sees ved vannet hele året, spesielt rundt parkeringsplassen i sørvest og veibrua/gangbrua i sørenden 
Annet Bydue eller tamdue stammer fra klippedue. De er blitt brukt som blant annet brevduer og har ved menneskers hjelp spredt seg over hele verden

Tilbake til totallisten