temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Fakta om:

DVERGSPETT

Vitenskapelig navn:

Dendrocopos minor 

FOTO : AUDUN BREKKE

 

Kjennetegn Vår minste hakkespett. Svart overside med hvite tverrbånd. Hannen med rødt issefelt
Hva spiser den? Insekter og insektlarver
Hvor er den? Hekker i løv- og blandingsskog med døde og døende trær. Vanlig i hele Europa, i Norge hekker den spredt i alle fylker
Hekkebiologi Huleruger. De 3-5 eggene legges i siste del av april og ungene forlater reiret allerede tidlig i juni 
Når er den her? Hekker i området rundt vannet, om enn ikke årvisst. Den beskjedne størrelsen gjør at den er lett å overse. Oppdages lettest på trommingen
Annet Dvergspetten er avhengig av gammel skog med døde trær og er derfor sterkt utsatt for habitatødeleggelse

Tilbake til totallisten