temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Fakta om:

FASAN

Vitenskapelig navn:

Phasianus colchicus

Foto: Bård Øyvind Bredesen. Naturarkivet

Kjennetegn En stor fugl – hannen opptil 105 cm lang – stjerten medregnet. Hannen umiskjennelig, grønnsvart hode med røde hodesider og lang brun stjert med svarte tverrbånd. Hunnen er mer uanselig, beigebrun med mørke flekker
Hva spiser den? Nærmest altetende: frø, bær, snegler og andre smådyr
Hvor er den? Opprinnelig en asiatisk art som er innført i Europa. I Norge finnes den i kystnære områder rundt Oslofjorden og i Rogaland, samt i Mjøsområdet. Knyttet til jordbrukslandskap med beskyttende skogholt.
Hekkebiologi Oftest polygam, hvor en dominerende hann samler et harem, men vanlige par kan også forekomme. Som vanlig hos hønsefuglene, overlates ansvaret for ungene til hunnen 
Når er den her? En observasjon fra 2014, før dette må vi tilbake til 1974 for å finne forrige observasjon
Annet Den fasan sum finnes i Norge kalles vanligvis jaktfasan og er en hybrid mellom koreafasan og ringfasan

Tilbake til totallisten