temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Fakta om:

Gluttsnipe

Vitenskapelig navn:

Tringa nebularia

FOTO : ELLEN ASKUM

Kjennetegn Lengde 30 – 34 cm, vingespenn 55 – 62 cm. Noe kraftigere og større enn rødstilk. Lengre og grovere nebb, svakt eller tydelig oppoverbøyd. Skulderfjær med mørk kjerne i kontrast mot ellers brungrå overside. Flukt: Lang bred hvit kile på ryggen, lysstjert.
Hva spiser den? Hekketid: insekter, spesielt fjærmygg, stankelbein og øyen-stikkere. Ellers også bløtdyr, krepsdyr, leddmark og småfisk
Hvor er den? Hekker hovedsakelig i åpent terreng/myrområder i høyereliggende skog opp til vierbeltet. Innlandsfugl i Sør_Norge, men fra Nordmøre og videre nordover også i kystnære områder
Hekkebiologi Reiret legges på tørr mark, en stein eller lignende. 4 egg ruges i 23 – 26 dager av begge foreldre. Ungen flyr etter 25 – 31 døgn.
Når er den her? Ved hekkeplassene i april – mai.  Fra juni –oktober trekker de til overvintringsplassene ved Middelhavet og i Afrika sør for Sahara
Annet Sees ofte alene eller i mindre flokker ved ferskvann og langs kysten i trekktida.

Tilbake til totallisten