temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Fakta om:

Grågås

Vitenskapelig navn:

Anser anser

enkel tekst
Kjennetegn Ca. 85 cm lang. Lys gråbrun fugl. Kjønnene er like. Spredte brune flekker på buken. I flukt sees en lyst gråhvitt felt på vingens forside. Bein kjøttfargede, lyserøde. Nebb orangerødt.
Hva spiser den? Gress og vannplanter, men også bær, korn og røtter.
Hvor er den? Denne arten kan sees overalt i området siden den gresser på plener og åkre og samtidig trekker ut på vannet for å hvile.
Hekkebiologi Flere par hekker hvert år. I somrene 1999 og 2000 forekom det hybridhekkinger med Kanadagås.
Når er den her? Hele året. Sensommers kommer det inn store flokker fra Oslofjorden og områdene rundt fjorden. På høsten sees gjerne mellom 300 og 600 individer. Noen ytterst kan overvintre.
Annet Kommer kanskje til øke i antall ved vannet når det nå (2001-2) er oppblomstring av vannplanter.

Tilbake til totallisten