temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Fakta om:

Grønnstilk

Vitenskapelig navn:

Tringa glareola

FOTO : ELLEN ASKUM

Kjennetegn Så vidt mindre enn skogsnipe ellers ganske lik, men den har lysere brun farge, større lyse flekker på oversiden, firebåndet stjert, mangler avgrenset brystbånd. I flukt vises lyse vingeundersider (mørke hos skogsnipe)
Hva spiser den? Insekter, edderkopper, bløtdyr, krepsdyr, mark, småfisk og frosk
Hvor er den? Hekker særlig i bjørke-, vierregionen, men også i barskog. Vanlig fra Agderfylkene i sør til Nordland, sparsom i Nord-Norge.
Hekkebiologi Reir på gresstue, 4 egg ruges i 22-23 døgn. Ungene flyvedyktig etter 30 dager. Viser engstelig adferd ved reiret etter klekking
Når er den her? Ankommer hekkeplassene i mai. Hunnene drar sørover i juni , hanner og ungfugl etter hvert  til begynnelsen av september. Årlig ved Østensjøvannet i mai.
Annet Hannen har et jodlende spill på hekkeplassen. Hunnen kan også delta i fluktspillet. Overvintrer hovedsakelig sør for Sahara.

Tilbake til totallisten