temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Fakta om:

HØNSEHAUK

Vitenskapelig navn:

Accipiter gentilis    

FOTO : JOHNNY BREKKÅS

Kjennetegn

Tilhører haukene. Oversiden gråbrun, undersiden hvit med smale, mørke tverrstriper hos fullvoksen fugl. Inntil ca. to år gammel har ungfuglen mer gulhvit underside med langsgående, mørke dråpeflekker. Lang, gul og naken tars. Relativt brede og korte vinger, og lang hale med mørke tverrbånd

Hva spiser den?

Kosten varierer noe, alt etter hvor vanlig byttedyret er. Kråkefugler, måker, duer, skogshøns er de vanligste byttene. Kan ta ekorn og hare.

Hvor er den?

En relativt vanlig dagrovfugl, men sees likevel sjelden.

Hekkebiologi

I Norge har den tilhold i tett skog over det meste av landet.

Reiret legges i et stort tre i storvokst skog. De 3–4 eggene ruges i 35–38 dager, og ungene forlater reiret etter ca. 40 dager.

Når er den her?

Er her året rundt. Sammen med spurvehauk, er arten den vanligste rovfuglen ved Østensjøvannet.

Annet

Sees omtrent aldri i seilflukt (motsatt fjell- og musvåk), men skyter under jakt svært raskt frem fra tett skog i lav flukt. I Norge har den tilhold i tett skog over det meste av landet. RØDLISTET som “nær truet” (NT).

Tilbake til totallisten