temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Fakta om:

Kanadagås

Vitenskapelig navn:

Branta canadensis

unger av kanadagås som følger mor
Kjennetegn

Ca én meter lang. Rygg, vinger, bryst og buk er brune. Halsen er svart, men et hvitt felt under haken og opp mot øynene. Nebb og bein gråsvarte. Kjønnene er like.

Hva spiser den?

Gress og noen ganger alger.

Hvor er den?

Kan påtreffes i hele området, siden den gresser på plener og åkre, men samtidig trekker ut på vannet for å få ro.

Hekkebiologi

Hekker ved vannet. Hybridiserer med grågås, slik at vi idag har flere individer som har både grågås og kanadagås til foreldre. Kjennes på matere kontraster og grå ansiktsflekk.

Når er den her?

Hele året. Noen få overvintrer.

Annet

Innført til Norge i 1936. Har økt jevnt i antall. Ved Østensjøvannet er den med på å overgjødsle området. Artens hekkesuksess kontrolleres noen steder av myndighetene.

unger av kanadagås som følger mor

Tilbake til totallisten