temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Fakta om:

KATTUGLE

Vitenskapelig navn:

Strix aluco     

FOTO : ELLEN ASKUM

Kjennetegn Mellomstor kompakt ugle med stort og rundt hode. Den er nattaktiv og det er derfor større sjanse for å høre den enn for å se den. Sangen er en klagende hoing som kan høres 2-3 km   
Hva spiser den? Hovedføden er smågnagere, men den kan også ta fugler og amfibier, unntaksvis insekter, krypdyr og meitemark
Hvor er den? Hekker i nesten hele Europa og i N-Afrika og Sibir. I Norge på Østlandet og langs kysten nordover til Trondheimsfjorden. Standfugl som sjelden forflytter seg mer enn noen få kilometer fra stedet hvor den ble klekket   
Hekkebiologi Hekker helst i edelløvskog og kulturlandskap, ofte nær bebyggelse. Reiret legges helst i hulrom i gamle trær eller i fugleholker, men den kan også hekke i gamle skjærereir, i bergvegger eller i bygninger  
Når er den her? Hekker i nærområdet, men rapporteres ikke hvert år. Tallberget er trolig det stedet ved vannet hvor sjansen til å se eller høre den er størst
Annet Kattugla kan, til fugl å være, bli ganske gammel. Høyeste alder påvist i Norge er 21 år    

Tilbake til totallisten