temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Fakta om:

KNOPPSVANE

Vitenskapelig navn:

Cygnus olor

Knoppsvanepar med unger, 2001
Kjennetegn Stor fugl med lang hals, voksne er hvite, unger er grå, som regel orange nebb med en svart kul oppå nebbroten
Hva spiser den? Vannvegetasjon og gress
Hvor er den? Svømmer stort sett ute på vannet, kommer også bort til folk for å få mat
Hekkebiologi Enslige par legger 5-8 egg i et stor reir av takrør, tang og annen vegetasjon. Ruger en drøy mnd.
Når er den her? Så lenge det er åpent vann kan den være tilstede. Trekker som regel til kysten om vinteren.
Annet Vær forsiktig med å ikke komme for nære i hekketiden. Fuglene forsvarer aggressivt ungene sine. De bruker vingene til å slå med og kan skade mennesker hvis de treffer riktig.

Tilbake til totallisten