temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Fakta om:

LAKSAND

Vitenskapelig navn:

Mergus merganser

laksand hann på besøk april 2003
Kjennetegn

En stor and med lang strømlinjeformet kropp. Nebbet er langt og smalt, rødfarget med en liten krok i spissen. Hos hannen i praktdrakt er hodet og øverste del av halsen svart med grønnlig glans. Resten av kroppen overveiende lys (lakserosa). Hunnen har brunrødt hode med en raggete nakketopp. Skarp grense mellom brun hals og hvitt bryst skiller den fra silandhunnen 

Hva spiser den?

Laksanda tilhører de såkalte fiskendene. Som navnet tilsier er småfisk den dominerende føde

Hvor er den?

Finnes i alle landsdeler i Norge, i Sør-Norge mest i innlandet. Overvintrer langs kysten eller trekker til Nord-Europa

Hekkebiologi

Hekker ved klare, fiskerike vann. Huleruger (andeholker, hull i trær), men om slike mangler kan den hekke på bakken under steiner og hus.

Når er den her?

Sees årlig ved vannet på trekket vår og høst. Som oftest par eller småflokker på opptil 6-10 fugler.

Annet

Kan forveksles med den noe mindre silanda. Siland er imidlertid en meget mer sjelden gjest ved Østensjøvannet

Tilbake til totallisten for fugler