temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Fakta om:

Myrrikse

Vitenskapelig navn:

Porzana porzana

FOTO : SIMON RIX

Kjennetegn Så vidt større enn stær. Mer kompakt enn vannrikse. Hannen er litt større enn hunnen. Kort, rett nebb, rød nebbrot. Grønnlige bein, fin hvitflekking på hals, bryst og overside
Hva spiser den? Insekter, larver, vannbiller, bløtdyr og en del grønne plantedeler
Hvor er den? I  tett takrør-, starr- eller snellevegetasjon nær vann.
Hekkebiologi Hann og hunn står for reirbygging. Ruging av 10-12 egg i 18-19 døgn. Begge foreldre tar seg av ungene som er flyvedyktig etter ca. 30 dager.
Når er den her? April- mai til august – oktober. Ved Østensjøvannet år om annet på vårtrekket.
Annet Arten er rødlistet som ”sterkt truet” – EN. (2010)

Tilbake til totallisten