temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Fakta om:

SANGSVANE

Vitenskapelig navn:

Cygnus cygnus

Sangsvanepar på besøk, februar 2003
Kjennetegn

Stor (opptil 160 cm lang) helhvit fugl. Nebbet er kileformet, gulfarget og med svart spiss. Nebbfargen skiller den lett fra knoppsvane, og svært ofte holder den halsen mer rett enn knoppsvanen. Kjønnene like.

Hva spiser den?

Arten lever nesten utelukkende av vannplanter (f.eks. ålegress og tjønnaks) som beites på grunt vann

Hvor er den?

Arten hekker i nordlige Fennoskandia og hele den nordlige delen av Russland og helt over til Stillehavet. Hekker også på Island og i Skottland. Vinterstid kan den sees i nesten alle deler av landet, men hovedsaklig langs kysten hvor den overvintrer.

Hekkebiologi

Hekkingen foregår i myrområder som helst inneholder tilgang til åpent vann. Sky i hekketiden. Begge kjønn bygger reiret, som kan benyttes flere år på rad.

Når er den her?

Ved Østensjøvannet sees denne arten oftes på trekk, vår og høst. Den er sett jevnlig siden de faste tellingene starten i 1991.

Annet

Lager oftere lyd enn knoppsvanen. Både flyvende og svømmende fugler kan gi ifra seg kraftige trompetaktige skrik.

Tilbake til totallisten for fugler