temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Fakta om:

SIVHØNE

Vitenskapelig navn:

Gallinula chloropus

Ung sivhøne som overvintret 2002-2003
Kjennetegn

Kompakt, duestor mørk (grått og mørkebrunt) fugl. En rad hvite fjær på siden. Som voksen har tydleig rødt nebb med gul spiss. "Oppstopperhale" som er svart og hvit under, vippes iherdig når den svømmer. Unge fugler mer brunaktig drakt. Grønne bein.

Hva spiser den?

Hovedsaklig spiser den plantekost, men kan spe på med insekter, snegler, mark. Tar også brød som gis til ender.

Hvor er den?

Finnes i Norge på det sentrale Østland, langs Sørlandskysten og noen spredte kystforekomster på Møre, samt en liten bestand i Trøndelag. Østensjøvannet har en betydlig del av den sørnorske populasjonen.

Hekkebiologi

Utpreget lavlandsfugl, som foretrekker grunne næringsrike innsjøer. 5-12 egg ruges av begge kjønn i litt under en måned. Kan rekke 2-3 kull på en sommer.

Når er den her?

Trekkfugl som kommer i mars og blir til isen legger seg på vannet.

Annet

Fuglen på bildet overvintret 2002-2003.

Tilbake til totallisten for fugler