temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Fakta om:

Skogsnipe

Vitenskapelig navn:

Tringa ochropus

FOTO : ANNE KARI NORLAND

Kjennetegn Lengde 20-24 cm, vingespenn 39 - 44 cm, størrelse og form  som grønnstilk. Litt kraftigere og har noe kortere bein. Mørkt bryst, tydelig avgrenset fra ellers hvit underside, hvit øyering. Grågrønne bein. I flukt - så vidt utstikkende tær utenfor stjerten. Svartaktige vinger og hvit overgump. Stjert - grovt tverrbåndet
Hva spiser den? Insekter (voksne og larver), edderkopper, krepsdyr, bløtdyr, meitemark, småfisk og plantekost.
Hvor er den? Hekker hovedsakelig ved myrer, tjern og elver tilbaketrukket i skogen. Vanlig fra Agderfylkene til Nordland Ikke så vanlig på Vestlandet og i de nordligste fylkene.
Hekkebiologi Benytter gamle/nye reir fra måltrost (mest vanlig) eller andre fuglearter og ekornreder. Legger 4 egg, ruges i 20 – 23 dager. Begge kjønn ruger. Ungene forlater reiret straks de er tørre. Hunnen forlater ungene etter kort tid. Hannen passer ungene til de er  flyvedyktige (4 uker). 
Når er den her? Ankommer hekkeplassene i slutten av mars. Hunnen drar sørover i juni. Hannene og ungfuglene følger etter i juli – august
Annet Trekker til Middelhavslandene og tropisk Afrika.  Noen overvintrer også i Vest-Europa. Sees årlig ved Østensjøvannet.

Tilbake til totallisten