temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Fakta om:

Sothøne

Vitenskapelig navn:

Fulica atra

sivhøne to sothønehanner kjemper om revir, en sivhøne blander seg inn
Kjennetegn

Ca 40 cm lang. Helsvart fugl. Nebbet er hvitt og går direkte over i en hvit plate som dekker hodets forside. Kjønnene er like. Føttene har ikke svømmehud, men hudfliker.

Hva spiser den?

Hovedføden er frø og skudd fra vannplanter

Hvor er den?

Oppholder seg hovedsaklig i vannet. Går på land for å gresse og plukke objekter oppe på plener og våtmarksområder.

Hekkebiologi

Hekker langs hele vannet. Reiret legges i vannkanten som regel inntil takrørskogen eller på flytende øyer.

Når er den her?

Tilstede hele året. Økende forekomst de siste årene, muligens på grunn av mer grønne planter.

Annet

En av vannets karaktérfugler og den offisielle logoen til Østensjøvannets Venner

Tilbake til totallisten