temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Fakta om:

Stjertand

Vitenskapelig navn:

Anas acuta

FOTO : ANNE KARI NORLAND

Kjennetegn Hunnen ligner stokkandhunnen, men betydelig slankere og mer elegant. Jevn brunfarge i hodet og ingen mørk øyestripe. Grått nebb. Lang stjertspiss. Skjellmønstrede sider.
Hva spiser den? Alger, vannplanter og frø. Kan også ta insekter og småfisk.
Hvor er den? Som regel må du lete etter den blant alle stokkendene.
Hekkebiologi Hekker i Norge i alle habitater fra kyst og opp til vierbeltet
Når er den her? Som regel er den gjest på trekk, og da forekommer den vår og høst. Men en hunn har hatt mer eller mindre fast tilhold ved vannet i tre år (1999-2002)
Annet Selv ikke da ekstra hanner og hunner passerte vannet høsten 2001 ble hun med de videre.

Tilbake til totallisten