temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Fakta om:

Storspove

Vitenskapelig navn:

Numeniua arquata

FOTO : ELLEN ASKUM

 

Kjennetegn Lengde 48-57 cm (derav nebb 9 – 15 cm), Vingespenn 89 – 106 cm. Vår største vader. Svært langt, nedoverbøyd nebb. Måke-liknende flukt. Relativt jevnt farget hode. Småspove ganske lik, men mindre.
Hva spiser den? Meitemark, insekter, børstemark, bløtdyr og krepsdyr samt bær
Hvor er den? Hekker på myrer, heier, strandenger og åkerland. Ses ofte langs havstrender og ved elvemunninger i trekktida.
Hekkebiologi Karakteristisk spillflukt med låt. Reiret plasseres ofte på en gresstue. Ca. 4 egg ruges i 27 – 29 døgn. Ungene forlater redet rett etter klekkingen. Hunnen drar raskt fra hekkeplassen. Hannen står for barnepasset. Ungene flyr etter 32 – 38 dager.
Når er den her? Ankommer hekkeplassene i mars – mai, Hunnen forlater Norge i slutten av juni.  I juli – august følger hann- og ungfugler etter.
Annet Majoriteten av våre storspover overvintrer i Skottland, Nord-Rngland og Irland. Noen trekker til Danmark og lengre sørover. Vved Østensjøvannet på vårtrekket og av og til om høsten.

Tilbake til totallisten