temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Fakta om:

Stripegås

Vitenskapelig navn:

Anser indicus

Stripegås, adult, 2003-06-11
Kjennetegn

Svært lys gås, som har svarte spisser på flygefjærene (danner svart bakkant på vingen. Halsen har hvite, langsgående hvit striper. Bak issen peker to mørke striper fremover. Gule bein og gult nebb.

Hva spiser den?

Hovedsaklig vegetarianer med gress og urter på menyen.

Hvor er den?

Den kan forekomme på vannet eller gressende sammen med andre gjess i hele miljøparken

Når er den her?

Sjelden gjest. Forekommer oftest sammen med storinnrykk av andre gjess (grågjess) vår, delvis gjennom sommeren og tidlig på høsten.

Annet

Arten forekommer opprinnelig i Asia, men rømte parkfugler forekommer spredt i Europa. Norge har antagelig en liten stamme