temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Fakta om:

TÅRNSEILER

Vitenskapelig navn:

Apus apus

Kjennetegn Mørk underside med kun et lite lyst felt på strupen. Lange og spisse (sigdformete) vinger. Stjerten er kort og kløftet. En luftens akrobat som kun har fast grunn under føttene når den oppholder seg i reiret       
Hva spiser den? Fanger all mat i luften, flyvende insekter og svevende edderkopper
Hvor er den? Hekker i hele Europa, i N-Afrika og østover i Asia. I Norge i lavlandet og i kyststrøkene nordover til Troms. Trekkfugl som overvintrer i det sørlige Afrika og er en av de siste artene som kommer om våren
Hekkebiologi Hekker helst i byer og tettsteder. Reir ofte på bygninger, under takstein eller i hulrom som for eksempel forlatte hakespettreir. Ungene er flyvedyktige etter ca. 30 dager. Når ungene er ca. 2 uker, legges gjerne et kull nummer to som hunnen tar seg av alene. Hannen passer første kull
Når er den her? Sees fast ved vannet fra de ankommer i mai til de forlater Norge i august-september
Annet Moderne hus gjør det vanskelig for tårnseiler å finne egnete reirplasser. Dette vil kunne føre til bestandsnedgang om det ikke lages alternativer, for eksempel hulrom i form av fuglekasser  

Tilbake til totallisten