temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Fakta om:

Taffeland

Vitenskapelig navn:

Aythya ferina

FOTO : ANNE KARI NORLAND

Kjennetegn Mellomstor and med kort stjert og langt nebb med konkav nebbrygg. Hannen i praktdrakt har rødbrunt hode, bryst og bakparti er svart, kroppssider og rygg er lyst askegrå
Hva spiser den? Overvekt av vegetabilsk føde. Dette i motsetning til andre dykkender som mest spiser animalsk føde
Hvor er den? Har en østlig utbredelse. Vanlig som hekkefugl i Sverige og Finland. Meget sjelden hekkefugl i Norge (Østfold og Akershus). Overvintrer i V-Europa.
Hekkebiologi Hekker i grunne og næringsrike innsjøer med frodig vegetasjon. 6-10 egg og kun hunnen passer ungene
Når er den her? Ikke årviss ved Østensjøvannet, men kan påtreffes de fleste år, både vår og høst
Annet Som for mange av de europeiske andeartene med en overveidende østlig hekkeutbredelse, ligger Norge helt i ytterkanten av utbredelsesområdet  

Tilbake til totallisten