temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Fakta om:

TOPPDYKKER

Vitenskapelig navn:

Podiceps cristatus

toppdykker
Kjennetegn

Ca. 50 cm. lang, slankt fugl, tilpasset svømming, med bena plassert langt bak på kroppen. Karakteristiske svarte øredusker over hvert øye, med rødbrunt og svart "kinnskjegg". Rødbrune kroppsider og hvit under. "Spillet" foregår ved at hann og hunn møtes med hodet senket rett over vannet. Hodet reises med ristende bevegelser når de ligger front mot front i vannet. Hannen kan også tilby reirmateriale til hunnen under dansen.

Hva spiser den?

Fisk, krepsdyr og insekter

Hvor er den?

Lever utelukkende i vannet

Hekkebiologi

Østensjøvannet huser for tiden i overkant av 12 par toppdykkere, som får i gjennomsnitt litt mer enn én unger hver.

Når er den her?

De første ankommer tidlig i april og trekker sørover seint på høsten (ca. oktober)

Annet

Østensjøvannets karaktérfugl