temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Fakta om:

Trane

Vitenskapelig navn:

Grus grus

FOTO : ANNE KARI NORLAND

Kjennetegn Meget høy (L 96 – 119 cm), vingespenn 180 – 122 cm). Kjempestor, lange bein, lang smal hals. Drakten overveiende lyst blågrå, i hekketida gnir de seg inn med myrvann som gir rustbrun rygg. Hodet og øvre del av halsen er svart og hvitt, bakissen rød
Hva spiser den? Hovedsakelig plantekost. Den spiser også insekter, bløtdyr m.m.
Hvor er den? Hekker på myrer opp til tregrensen og noen steder over denne.
Hekkebiologi Arten viser stor trofasthet overfor hekkelokaliteten. Hunnen legger to egg tidlig i mai så snart snøsmeltingen tillater det. Rugetid ca. 30 dager. Ungene forlater reiret umiddelbart og passes godt på av foreldrene.
Når er den her? Kommer i mars-april og forlater hekkeplassene i august-oktober
Annet Arten observeres trekkende over Østensjøvannet år om annet. Ved Hornborgasjøen i Sverige raster store deler av de skandinaviske tranene hvert år i mars-april. Besøk anbefales

Tilbake til totallisten