temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Fakta om:

Tundragås

Vitenskapelig navn:

Anser albifrons

FOTO : AUDUN SKRINDO

Kjennetegn En mellomstor, ganske korthalset og kompakt gås. Voksne fugler har tydelig hvitt bles rundt nebbroten og i pannen
Hva spiser den? Overveiende plantekost
Hvor er den? En arktisk art som ikke finnes hekkende i Norge. Nærmeste hekkeområde i N-Russland. De nærmeste overvintrings-områdene er i V- og Mellom-Europa
Hekkebiologi Reir på tundramark mellom gress og annen vegetasjon
Når er den her? Er observert ved Østensjøvannet under vårtrekket fra sent april til tidlig i juni
Annet En sjelden gjest ved Østensjøvannet. Hovedtrekket for tundragås går øst for Norge, og det er enkeltindivider litt "ute av kurs" som år om annet dumper ned hos oss

Tilbake til totallisten