temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Fakta om:

VAKTEL

Vitenskapelig navn:

Coturnix coturnix

Foto: Roald Bibow. Bildet er tatt under kontrollerte forhold.

Kjennetegn Oftest hørt, sjelden sett. En svært liten fasanfugl, beigebrun med mørkebrun mønstring og hvite lengdestriper på ryggen og sidene
Hva spiser den? Fortrinnsvis frø og insekter
Hvor er den? Vanlig i Europa. I Norge en meget fåtallig gjest, som sjelden er påvist hekkende. Typisk knyttet til åpent jordbrukslandskap
Hekkebiologi Reiret er en enkel grop i bakken, oftest i en kornåker. Kan legge 7-15 egg, men bare ca. 20% av ungene når flyvedyktig alder
Når er den her? Meget sjelden ved Østensjøvannet, kun et par observasjoner etter tusenårsskiftet
Annet Vaktel er rødlistet som nær truet (NT)

Tilbake til totallisten