temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Fakta om:

Vannrikse

Vitenskapelig navn:

Rallus aquaticus

FOTO : TOM HALLER

Kjennetegn Tilhører riksene. Ganske liten, rund bakkropp, flatt bryst og ganske lang hals gir et pæreformet inntrykk. Langt smalt, nedadbøyd nebb. PÅ avstand gir fuglen et mørkt inntrykk. Holdr seg for det meste godt skjult. Lyden som et slgs grisegrynt avslører arten. Sang om natten. (”kypp kypp”)
Hva spiser den? Plantedeler, smådyr.
Hvor er den? I takrørskogen og i vierkratt nær vann og sump. Reiret legges godt skjult i takrør, siv og starr nær vannflaten.
Hekkebiologi Egglegging i mai – juni. Kan også forekomme i april og august.
Når er den her? Kan overvintre, kommer, mars –april . trekker fra september – oktober. 
Annet Overvintret ved Østensjøvannet 2014/15 og hekket her i 2015.  Rødlistet som ”sårbar” (VU)

Tilbake til totallisten