temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Fakta om:

VINTERERLE

Vitenskapelig navn:

Motacilla cinerea

FOTO : ELLEN ASKUM

 

Kjennetegn Grå rygg i kontrast mot svarte vinger. Grått hode med lys øyenstripe. Hannen med markert gul underside, hunnen mindre tydelig gul. Svart/mørkgrått smekkeparti. Svært lang stjert    
Hva spiser den? Insekter og småkryp som den fanger i eller nær vann
Hvor er den? Hekker i Vest- Europa, i Norge først og fremst på lavlandet på Østlandet. Trekkfugl som overvintrer i Vest-Europa, men noen kan også overvintre langs kysten på Sør- og Sørvest-landet
Hekkebiologi Reiret plasseres alltid ved vann, gjerne under en bro. 4-6 egg, ofte to kull pr. år
Når er den her? Hekker ved Østensjøvannet (Bølerbekken, Østensjøbekken og også ved selve vannet). Sees fra tidlig vår til sen høst
Annet En art som overses av mange som ferdes langs vannet da den først og fremst er knyttet til rennende vann og man må oppsøke bekkene for å finne den

Tilbake til totallisten