temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Fakta om:

Vipe

Vitenskapelig navn:

Vanellus vanellus        

SKARV OG VIPER. FOTO : ANNE KARI NORLAND

Kjennetegn Duestor, mørk og hvit, kraftig bygd, lang, tynn, bøyd topp, iøynefallende gønn og lilla metallglans på den mørke oversiden
Hva spiser den? Insekter, meitemark, bløtdyr, noe plantekost
Hvor er den? På strandeng ved kysten og innsjøer, åkrer, beitemark og myrer
Hekkebiologi Annen lager flere reirfordypninger i bakken. Hunnen velger en der hun legger fire egg i 26-29 døgn. Begge ruger. Ungene forlater redet umeiddelbart etter klekkinge. Foreldrene deler absvaret for ungene. De er flyvedyktige etter 35 – 40 dager. 
Når er den her? Kommer til hekkeplassene allerede i februar, trekker i juli-november til overvintringsområdene som ligger fra Storbritannia til Spania/Portugal. Flere kan også overvintre i Sørvest-Norge.
Annet

Vipebestanden har gått sterkt tilbake de seneste årene. Den er rødlistet som ”nær truet” – NT (2010).

Tilbake til totallisten