temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Fakta om:

ELG

Vitenskapelig navn:

Alces alces

elg sett sør for Abildsø, juni 2002

Foto: Paul Fekjær

Kjennetegn 200-290 cam lang. Skulderhøyde 150-22 cm. Hovedsaklig brun/brungrå, beina er som regel lyse. Hannen har gevir, som felles hvert år.
Hva spiser den? Først og fremst lauv, kvist og skudd, men også vannliljer og andre vannlevende vekster, samt korn og røtter på høsten.
Forplantning Parringstid på høsten. Hunnen drektig i 235 døgn. Som regel 1-2 unger.
Når kan den sees? Dyr som streifer eller skremt inn i bebyggelse kan passere i området.