temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Fakta om:

RÅDYR

Vitenskapelig navn:

Capreolus capreolus

Rådyr ved Abildsø gård, 2003
Kjennetegn

Norges minste hjortedyr, ca 125 cm langt, og skulderhøyde er på ca 75 cm. Vekten på en bukk kan, i sjeldne tilfeller, komme opp mot 40 kilo. Lysebrun og grå pels, hvitt akterspeil. Arten har gevir som felles årlig.

Føde

Gjennom sommeren består dietten av urter, gress. Vinterstid utgjør blåbærlyng en stor del av føden, sammen med bark fra grener og kvister.

Forplantning

Rådyret blir som regel kjønnsmoden i løpet av det andre leveåret. Hannene oppretter territorier hvor hanner får parre seg med alle hunner i sitt territorie. Eggene starter ikke å utvikles i hunnen før omkring nyttår, selv om parringen finner sted på sommeren ("forsinket innplantning")

Annet

Ved Østensjøvannet er det mange hager som frister med frukt og grønnsaker i store deler av året. Det er likevel ikke ofte at durene oppdages i nærheten av vannet, siden de har en ypperlig kamuflasje og er aktive på natten og grytidlig morgen eller sein kveld.