temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Fakta om:

RØDREV

Vitenskapelig navn:

Vulpes vulpes

revunge i 2002 revemor bringer vånd tilbake til ungene (2002)
Kjennetegn 58-85 cm lang, hovedsaklig rød, rødbrun og grå i pelsen
Hva spiser den? Fanger mest smågnagere, men tar også fugl(unger). Sper om høsten på med bær og frukt. Utnytter også åtsler og avfall fra mennesker.
Hvor er den? Et til to par bor i og omkring området Østensjøvannet
Forplantning Parringstid på ettervinteren, ungene kommer i april-mai
Når kan den sees? Reven er mest aktiv i skumringen, natten og kvelden. I områder med lite mennesker kan dne også være aktiv på dagtid.
Annet To unger kom til verden i 2002 (se bilder)