temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   
fakta om liten skogmus

Ny art registrert ved vannet(?)

Liten skogmus (Apodemus sylvaticus)

I juni 2002 ble det ved en tilfeldighet observert en pattedyrart som ikke er rapportert ved Østensjøvannet ennå. Mens Audun Brekke holdt på med fuglefotografering, kom et eksmplar av liten skogmus ruslende langs vannkanten.

Utbredelsen strekker seg fra Island i vest til Himalaya i øst. Mot sør kan vi finne den helt til nord i Afrika. I Norge finnes den i et belte rundt den sørlige delen av landet, til Sogn og Fjordane.

Arten liker seg best i lavereliggende skogstrakter, og gjerne tilknyttet kulturmark.

Kjennetegn er store ører og øyne, og halen er omtrent så stor som den 7,5-11 cm lange kroppen. Gråbrun overside med gråhvit underside. På brystet oftest en avlang gul flekk.

Føden er frø, insekter, smådyr samt åtsler. Arten er nattaktiv, og familiegrupper lever i underjordiske gangsystemer. Kan besøke bygninger vinterstid. Skilles fra stor skogmus på brystflekken og halelengden.