foreningsinfo er tema for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

VÅTMARKSSENTERET

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   
Nordenden av Østensjøvannet

Arrangementer 2014

Søndag 16. mars Minna Wetlesen-dagen
Minna Wetlesen opprettet landets første husholdningsskole på Abildsø gård 17. mars 1865. Søndag 16. mars, kl 12 - 15, markerer vi dette med stand ved sørvest-siden av vannet. Kaffe og enkel servering.

Tirsdag 25. mars Årsmøte
Oppsal Samfunnshus, Vetlandsveien 99/101, ved Oppsal senter. Årsmøtet starter kl. 18.30. Etter det ordinære årsmøtet vil Jørn Areklett Omre holde foredraget «Fra siv til skog» og vise oss av sine flott naturbilder. Foredraget er åpent for alle og starter ca. klokka 20.00.

Onsdag 23. april Naturvernforbundet i Oslo og Akershus
Naturvernforbundet feirer 100-årsjubileum og legger en av sine turer til Østensjøvannet. Turen passer for alle. Ta gjerne med kikkert – fugletrekket er på topp! Temaet er naturreservatet og miljøparken. Oppmøte ved P-plassen i sørøst klokka 17.30. Turen varer til ca. 20.00.

Søndag 27. april Fugletur
Fugletur i samarbeid med Norsk Ornitologisk Forening (NOF) - Oslo og Akershus. Oppmøte ved P-plass i sørøst. Turen er to-delt. For de aller ivrigste foregår første tur fra kl. 05.30 til kl. 08.30. Deretter en familievennlig nybegynnertur fra kl. 09.00 til 11.00. Både NOF og Østensjøvannets venner (ØVV) vil ha informasjonsstand ved utløpet av Bølerbekken. Turleder Audun Brekke Skrindo.

Søndag 25. mai Fuglenes dag og Bydelsdag- Østensjøvannet rundt
Fra kl. 11.00 stiller NOF med sitt fugletelt ved det nye fuglekikkerskjulet ved utløpet av Smedbergbekken. ØVV vil ha stand samme sted. En ypperlig anledning for alle venner av vannet til å få svar på spørsmål om fugl og alt som ellers skjer ved vannet. Også andre organisasjoner i bydelen vil ha stands og presentasjoner langs turveien rundt vannet denne dagen.

Søn 15. juni Villblomstenes dag
Villblomstenes dag er et nasjonalt arrangement med blomstervandringer i rolig tempo. Det er ikke avklart om det blir tur ved Østensjøvannet. Programmet oppdateres når dagen nærmer seg.

Fredag 29. august Flaggermusnatt
Et meget populært arrangement for hele familien. Det blir tur ved vannet for å lytte etter flaggermus og, om været tillater, utendørs foredrag. Arrangør er NZF – Flaggermusgruppen i samarbeid med ØVV. Oppmøte ved gangbrua i sørenden av vannet kl 21.00.

Søndag 31. august Markering av Nordens våtmarksdag
Markering av Nordens våtmarksdag. Våtmarkssenteret vil være åpent og foreningen har stand ved fuglekikkerskjulet. Tidspunkt 12.00 til 15.00.

Søndag 7. september Østensjødagen

Østensjøvannets Venner ønsker i samarbeid med Østensjø Husflidslag velkommen til Østensjødagen, et åpent familiearrangement på Bakkehavn gård fra kl. 12-15.

Her blir det aktiviteter for store og små, fuglekassesnekring, hesteriding, natursti, og hesteskokasting m.m. Det blir mulig å hilse på sauene og en gjeterhund vil vise sine kunster. Østensjø historielag viser lokalhistoriske bilder og husflidslaget demonstrerer håndarbeidsteknikker.Østensjø Våtmarksenter er åpent og vi viser hvorledes liver er under vannflaten i Østensjøvannet.

Underveis blir det underholdning med bl.a. Karoline Heltberg og Østensjøvannets Venner forteller om arbeidet med vern og skjøtsel i reservatet og miljøparken. Det blir selvfølgelig anledning til å kjøpe seg en kopp kaffe og en svele eller lignende. Vi må ta værforbehold og det kan bli endringer i programmet.

Samme dag blir det fugletur i samarbeide med NOF - Oslo og Akershus. Oppmøte ved P-plass i sørøst. Det starter tur or de aller ivrigste 06.30 - 10.00. Deretter blir det ny tur som starter 10.30 og varer ca. 2 timer. NOF vil ha informasjonsstand ved utløpet av Bølerbekken. Turleder Audun Brekke Skrindo.

- - - -

Flere arrangementer etter 15. september vil bli annonsert på denne siden, på facebook, e-poster til medlemmer og i lokalpressen.