temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

FN’s internasjonale år for ferskvann

Oslo kommune legger sitt åpningsarrangement til Østensjøvannet

FN ønsker å benytte året 2003 til å sette verdens vannproblemer i fokus. For store deler av verdens befolkning er mangel på rent vann et alvorlig problem. Vår evne til å forvalte vannressursene vil derfor ha avgjørende betydning for fremtiden. Norge er foreløpig i en relativt lykkelig stilling når det gjelder tilgangen til rent drikkevann, men også i Norge må forvaltningen av våre vannressurser tas alvorlig.

ferskvannsåret 2003 logo

Oslo kommune velger å markere dette ved å legge sitt åpningsarrangement til Østensjøvannet 30. januar. Byråd Hilde Barstad vil foreta den offisielle åpningen og både Østensjøvannets Venner, Oslo Elveforum, Fylkesmannen m.fl. vil være representert. I en slik sammenheng, med tanke på fremtiden, har barna sin naturlige plass. Skoleklasser fra Østensjø, Rustad, Abildsø og Manglerud er derfor invitert og vil bl.a. få møte Blekkulf.

Østensjøvannets Venner gleder seg over at arrangementet blir lagt nettopp hit. Vannkvaliteten i Østensjøvannet er svært dårlig og er et resultat av at man over lang tid ikke har tatt problemene tilstrekkelig alvorlig. Samtidig har vi her et godt eksempel på at vi nå har fått en helt annen forståelse for nødvendigheten av å ta vare på naturens ressurser. Fredningen av Østensjøvannet, etableringen av Østensjøområdet Miljøpark og arbeidet for et renere Østensjøvann kan derfor stå som et symbol på vårt ønske om å bidra lokalt i et globalt arbeid for rent vann.

Nettsider om temaet