temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   
ferskvannsåret 2003 logo

Vann- og avløpsetatens åpningsarrangement for "FNs internasjonale år for ferskvann" ved Østensjøvannet

Til åpningsarrangementet 30. januar var nærmere 100 elever fra Østensjø, Abildsø, Rustad og Manglerud invitert for å være med å markere at det i 2003 skal settes fokus på verdier og problemer knyttet til rent vann. Som et håndfast bevis på vannets kvalitet ble en flaske med drikkevann delt ut til elevene med hilsen fra kommunen.

”I år skal alle tenke på ferskvann hele året”, sa Finn Johansen direktør i Vann- og avløpsetaten til elevene og ønsket velkommen til Østensjøvannet.

Skolebyråd Kjell Veivåg var den som stod for selve åpningen av ferskvannsåret i Oslo. Innledningsvis understreket han at ”ferskvann er fantastisk viktig for alle mennesker” og fokuserte på nødvendigheten med å ta vel vare på vannet. Åpningsappellen formulerte han på følgende måte: ”Nå har dere fått en vannflaske og det er for å minne om det friske vannet og at vi skal drikke mye hver dag – vi trenger to-tre liter pr. dag. Oslo kommune og Vann- og avløpsetaten synes det er kjempefint at dere er med. Så markerer vi, og løfter flaskene våre, at nå i 2003 er det FNs internasjonale år for ferskvann. Hei alle sammen!” Og dermed var Ferskvannsåret åpnet!

Skolebyråd Kjell Veivåg

Deretter var det Blekkulf og hans følgesvenn Rokkerolf som overtok. Med spill og sang oppfordret de barna til å bli lokale miljødetektiver og presenterte dem for fremmøtte representanter fra Oslo Elveforum, Oslo og Omland Friluftsråd og Østensjøvannets Venner.

Rokkerolf og Blekkulf i aksjon

Tor Holtan-Hartwig fra Oslo Elveforum tok lærerens plass og la opp til en liten geografitime da han gjerne ville vite om elevene kjente navnet på det vassdraget Østensjøvannet renner ut i. Navnene på Oslos ni byelver ville han også at elevene skulle lære. På en fengslende måte gjennomgikk han elvene fra vest mot øst på et kart han hadde hengt rundt halsen. Høyt og tydelig samstemte lærer og elever: Lysakerelva, Mærradalsbekken, Hofselva, Frognerelva, Akerselva, Hovinbekken, Alna, Ljanselva og Ellingsrudelva. ”Og alle disse ni elvene skal vi holde rene og fine. Og så gjelder det at dere besøker dem og sier fra dersom dere finne noe stygt der”, avsluttet Tor Holtan-Hatwig.

Tor Holtan-Hartvig med elvekart

Oddvar Rolstad (Oslo og Omland Friluftsråd), minnet om hvor vannet kommer fra og fikk alle til å rope ut: ”Hurra for vannet i Marka!”

I sin appell presiserte Amund Kveim, leder i Østensjøvannets Venner, at vi alle må være med på å ta ansvar for rent vann og ren natur. ”Det finnes fremdeles folk i området her som kan huske tilbake til den gang vannet var så rent at isen ble solgt til kjøling i husholdninger og næringsmiddelindustri. Dette var før de elektriske kjøleskapene ble vanlige. Da stod det arbeidsfolk på isen og saget ut isblokker som ble hentet med hest og slede. Etter hvert som det ble flere og flere bolighus i området fikk kloakken ofte flyte urenset ut i bekkene og i vannet, og isskjæringen måtte ta slutt. Det er grenser for hva naturen tåler, og Østensjøvannet har nå vært kraftig forurenset i mange år. Selv om problemene nå tas alvorlig, vil det ta mange år før vannkvaliteten blir akseptabel.

Vårt arbeid for vern av Østensjøvannet, etableringen av Østensjøområdet Miljøpark og kommunens arbeid for et renere vann kan i FNs ferskvannsår stå som et passende symbol på lokalt bidrag i et globalt arbeid for rent vann.”

Amund Kveim med appell

Oslo kommune spanderte deretter pølser, som drikke toddy og selvfølgelig vann fra flasken som alle fikk ta med hjem. Og som en rød fargeklatt i det hvite og kalde vinterværet hadde Oslo Brannvesen stilt opp med en stor brannbil. Også den bruker vann når brannfaren truer og slukningsutstyret ble inngående forklart av kyndige folk.

Varme pølser

Vi håper alle skoleklasser rundt Østensjøvannet benytter dette flotte utendørs klasserommet til undervisning, og at Blekkulf og vennene hans finner mange små miljødetektiver som kan hjelpe Østensjøvannets Venner i arbeidet videre. Vår evne til å forvalte vann og natur i tett befolkede områder vil stå helt sentralt i arbeidet for at også fremtidige generasjoner skal kunne beholde tilgangen til jordens viktigste ressurs: RENT VANN.