temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Om ringbarkingen i Almedalen, mars 2003

De som passerer Almedalen kan villedes til å tro at det har vært vandaler på ferde når flere trær er ringbarket. Dette er tvertimot et forsøk på å bevare Almedalen.

Ringbarking av edelgran i Almedalen

Edelgran er en fremmed art i Norge, som kan ha en "agressiv" adferd, dvs spre seg raskt og effektivt. De gamle edelgranene i Almedalen har kommet i en alder da de setter et stort antall kongler og fører til at frøene spres seg over hele dalen. Det er årsaken til at det har begynt å komme opp flere hundre ungplanter av edelgran. Det store antallet nye trær vil på sikt endre det svært verneverdige edelløvskogen til edelgranskog. Det var derfor nødvendig å gjøre noe med problemet NÅ før det utartet seg og kom ut av kontroll.

Norge har undertegnet Riokonvensjonen, som bla. innebærer bekjempelse av fremmende arter som utgjør et problem for vår natur. Myndighetene gjør desverre minimalt med de store problemene vi har med fremmende treslag, hageplanter som sprer seg ut i naturmiljøer, kongekrabba mm. Jeg oppfordrer herved NOF og de enkelte medlemmene til å gå foran med et godt eksempel med å bekjempe edelgran og andre fremmende arter der de kan bli et problem for vår natur (husk å skaffe tillatelse fra grunneier).

Ved at edelgranene drepes, men ikke fjernes får fugler (bla. spetter) og sopp nytte av de døde trærne i mange tiår fremover. Edelgranene bidra derved til å begunstige det biologiske mangfoldet i steden for å ødelegget miljøet, som hadde vært resultatet hvis trærne fikk leve.