temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Østensjøvannet plassert på Norgeskartet

Østensjøvannet plassert på Norgeskartet

Hva om jeg har GPS og vil finne vannet?

Østensjøvannets geografiske koordinater er 59° 53' og 7" N og 10° 49' 42,5" Ø. (et punkt midt ut på vannet). Angitt i UTMkoordinater er det samme punktet 32VPM023400.

Noen koordinater som tar deg direkte til spesielle steder i miljøparken...

Innstillingene som gir disse koordinatene er a) format=hddd°mm.mmm', b) kartdatum=WGS 84 og c) nordreferansen=magnetisk nord. Legg inn punktene på din GPS og finn frem.

Google viser vei


View Østensjøvannet in a larger map

I tillegg har vi laget et kart som du kan benytte når du skal angi koordinater for steder ved vannet.

God tur!