temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Hvordan finner jeg frem til Østensjøvannet?

Østensjøvannet ligger veldig nært Oslo sentrum. Hvis man drar en rett strek fra Oslo S til Vadedammen i nordenden av vannet blir streken bare 4,6 km lang.

Fra Oslo sentrum

Hvis du kommer fra Oslo sentrum er den raskeste ankomsten å ta T-bane nummer 3 (Mortensrud) som passerer fra nord til sør på østsiden av vannet. Vannet er langt, og du kan benytte alle de fire holdeplassene Skøyenåsen, Oppsal, Bøler og Bogerud til ankomstpunkter, avhengig av om du vil starte fra nord eller fra syd ved vannet. Fra Skøyenåsen T-banestasjon går du Haakon Tveters vei rett ned til vannets nordende. Fra Oppsal følger du Oppsalveien til Østensjø gård. Fra Bøler følger du General Ruges vei/Eterveien, men det finnes også en snarvei forbi Bøler kirke. Fra Bogerud stasjon kan du følge Bogerudveien som svinger ned mot Bogerudmyra i sør. Flere stier fører ned mot miljøparken fra denne veien.

transportmuligheter i Østensjøområdet

Adkomst på vestsiden

I nordvest kan du ankomme med T-bane 4 (Bergkrystallen), men til fots er det et stykke å gå til du er på Tallberget. Busslinje 70 går fra Vika i Oslo sentrum og til Skullerud. De mest aktuelle holdeplassene er antagelig Smedberget eller Abildsø skole. Fra Smedberget er det 5 minutter å gå forbi Abildsø ILs fotballbaner. Fra Abildsø skole er det også 5 minutter langs Østensjøveien til du kommer til sydenden av vannet.

Rundtur i området

Østensjøvannet ligger midt i bydelen og har fått sin egen bussrute som går rundt vannet. Bussruten Østensjø ring (78A/B) er tegnet inn på kartet (blått) og den går hver halvtime i begge retninger. Med denne bussen kommer du rett til områdets mest sentrale møteplasser.

Oppdaterte rutetider

Gjør et søk på www.trafikanten.no for å finne raskeste og beste veien til området.

Bil

Parkeringsplassen er skiltet og godt synlig i sydenden av Østensjøvannet med innkjøring fra Østensjøveien. I nordenden kan man stå på østsiden av Østensjøveien ca. 100 meter sør for rundkjøringen ved Vadedammen. Det er ikke en offentlig parkeringsplass, men en liten lomme hvor det er plass til noen ytterst få biler. Det er ikke mulig å komme helt inntil vannet med bil på vestsiden, men Manglerud skole har noen plasser og sør for Abildsø idrettsfelt kan man finne plasser på kveldstid.