temabanner for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   
eksempel på et temaskilt

Temaskilt langs vannet

eksempel på temaskilt

Rundt Østensjøvannet er det mange kultur- og naturminner som lokalbefolkningen bør kjenne til. Fra Bydel Østensjø, både den før og etter 1.1.2004, men også daværende Bøler og Manglerud bydel, ønsket at det skulle settes opp plakater med temaer fra steder som turgåere passerte på sin ferd. Vi (ØVV) fikk bevilgninger til å kjøpe inn stolper, rammer, plakater og lamineringsutstyr. Pensjonistgruppa i Østensjøvannets Venner stod for den praktiske montering i marken. Vi gjengir her posisjoner og det tekstlige innholdet av disse plakatene, slik at du slipper å huske det som står der utenat. Eller kanskje du vil lage deg din egen versjon av kjentmannsmerket ved først å lese om skiltene her og så finne de ute i terrenget. Mulighetene er der. Mange plakater er fortsatt på planleggingsstadiet, spesielt på vestsiden av Østensjøvannet.

Temaskiltet om låven på søndre Østensjø gård, plassert rett ved turveien over tunet

Temaskilt på Søndre Østensjø gård