biologi er tema for denne siden

Oversikt/"sitemap"

BESØK VANNET

adkomst

naturfakta

turforslag

naturdagbok

temaskilt

FORENING

arrangementer

styret

arkiv

medlem

kontakt oss

media

"Sothøna"

butikk

BIOLOGI

fugl

pattedyr

amfibier

krypdyr

fisk

virvelløse dyr

planter

lav og mose

sopp

tamdyr

VERN

reservatinformasjon

UNDERVISNING

HISTORIE

Østensjø

Abildsø

Oppsal

Bakkehavn

gravskikker

kulturlandskap

PANORAMA

   

Mose og lav ved Østensjøvannet

Kartlav på stein

Østensjøvannet er en av naturperlene innenfor Oslos byggesone. Vannet er mest kjent for det rike fuglelivet og selve vannet er vernet som naturreservat. Også i kantsonene rundt vannet og omegnen rundt for øvrig finnes ulike artsrike naturtyper.

Botaniske undersøkelser er foretatt tidligere i området og karplantefloraen er godt kjent, men ingen undersøkelser med vekt på moser og lav er så langt publisert. For å få bedre kjennskap til dette artsmangfoldet ble vi i 2010 spurt om å utarbeide en liste over moser og lav ved Østensjøvannet av Østensjøvannets venner.

Har du bilder av lav og mose som du vil supplere oss med tar vi gjerne imot en e-postbeskjed om det. Send oss en melding på naturtips @ ostensjovannet.no

Totaltallene

Det er registrert 246 lavarter og 117 mosearter rundt Østensjøvannet.Interessert i planter?

Last ned rapporten om lav og mose.